Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Stravovanie zamestnancov v školstve

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Postup škôl pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov oproti iným zamestnávateľom má svoje osobitosti. Povinnosti si školy plnia najmä prostredníctvom školských jedálni. Rôzne spôsoby poskytovania príspevkov na stravu pre zamestnancov škôl patria aj v súčasnej dobe k veľmi aktuálnej téme. Vzhľadom na vykonané legislatívne zmeny výšky týchto príspevkov a ich správne uplatnenie sa téme venujeme aj v našom príspevku.

Prevažná časť škôl, školských zariadení, ktoré majú vlastné školské jedálne, zabezpečujú stravovanie v školskej jedálni. Len v ojedinelých prípadoch zabezpečujú stravovanie stravnými lístkami (gastrolístkami) alebo finančným príspevkom. Počas prázdnin, kedy školské jedálne nefungujú, treba riešiť stravovanie zamestnancov osobitným postupom.

Nepeňažná a peňažná forma zabezpečovania stravovania

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovanie:

  • peňažnou formou alebo
  • nepeňažnou formou.

Najbežnejšia je nepeňažná forma, keď si zamestnanec od zamestnávateľa (od vedúcej školskej jedálne) kupuje stravné lístky za cenu nižšiu, ako je ich skutočná hodnota. Zo skutočnej hodnoty stravného lístka sa odpočítava príspevok zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce a príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu. Takáto nepeňažná forma zabezpečenia stravovania je pre zamestnancov výhodná, pretože na účely dane z príjmov ide o príjem od dane oslobodený.

Peňažná forma už pre zamestnanca taká výhodná nie je, pretože takýto peňažný príspevok zamestnávateľ musí zdaniť 19-percentnou sadzbou dane, aj keď ide o povinný príspevok podľa § 152 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“).

Väčšina školských jedální funguje na princípe výberu preddavkov, čo znamená, že stravníci si svoju stravu musia predplatiť na mesiac vopred. Vedúca školskej jedálne tak vyberá stravné od stravníkov a na konci mesiaca vybrané preddavky zúčtuje na základe skutočne odobratých stravných lístkov.

Postup a povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravovania

Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi na výber, či sa bude stravovať v jedálni zamestnávateľa, alebo si vyberie stravné lístky.

Zákonník práce v § 152 ods. 2 presne určuje postup a povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravovania, a to poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály