Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Pripravenosť a riadenie zmeny v prostredí škôl

Dátum: Rubrika: Manažment

Snaha o transformáciu školstva spojená so snahou o zlepšenie kvality a výsledkov vzdelávania prebieha v mnohých kútoch sveta. Čoraz častejšie sa stretávame s nespokojnými učiteľmi, čo v nich potláča akékoľvek nadšenie pre angažovanosť v rovine skvalitnenia procesu edukácie v škole. V príspevku sa venujeme problematike implementovania zmien, ich jednotlivým etapám v špecifickom prostredí škôl a opíšeme stratégie realizácie zmeny v edukačnom prostredí.

Problematika líderstva nie je v odborných kruhoch novou záležitosťou. Tou je etablovanie líderstva v prostredí škôl a školských zariadení. Ak učitelia príjmu a využívajú líderské zručnosti, naštartujú systémové zmeny vzdelávacích inštitúcií. Lídri, ktorí sú strojcami presadzovania nových stratégií a nových cieľov, sú výborní v tom, že dokážu včas vycítiť potrebu zmeny v organizácii. Lídri majú víziu a schopnosť získať si správnych ľudí pre potrebné zmeny. V tejto snahe im môže pomôcť ich charizma. Lídri dokážu viesť ľudí v organizácii, ktorá prechádza transformáciou alebo zmenou.

Podľa Mondy et al. (2008) by mali mať rozvinuté predovšetkým tieto vlastnosti a schopnosti:

  • silnú potrebu ovplyvňovať dianie v organizácii;
  • schopnosť predkladať víziu a vytýčiť reálny cieľ, dávať príklad na nasledovanie;
  • sebadôveru;
  • schopnosť prejaviť úctu a uznanie;
  • oddanosť vlastným názorom a predstavám;
  • schopnosť presvedčiť o svojej pravde;
  • posilňovať obraz svojich schopností;
  • schopnosť a ochota splnomocniť podriadených určitými právomocami;
  • schopnosť empatie.

Každý z lídrov v prostredí edukácie má schopnosti a vlastnosti, ktoré sú súčasťou charizmy osobnosti, rozvinuté rôzne. Niektoré možno posilňovať napríklad pozitívnym správaním a prístupom, zdokonaľovaním vlastnej adaptability vo vzťahu ku kolegom, k aktuálnym cieľom školy, rozvíjaním vlastnej vízie a snahy presvedčiť iných o jej reálnosti, pozorným načúvaním, nacvičovaním presvedčivého prezentovania svojich myšlienok a postojov pred jednotlivcami či skupinami, učením sa byť presvedčivý, osobným poznávaním iných ľudí.

Zmeny v edukačnom prostredí

Všade okolo nás je a vždy bude zmena, ktorá si vyžaduje neustále prispôsobovanie sa situáciám a udalostiam. Tie vznikajú v ich priamom, ale aj okolitom prostredí. Zmena znamená niečo nové, prekvapivé, nepravidelné, ale zároveň je krokom do neznáma. Je zvyčajne spájaná s rizikom, s neochotou i odporom. Dnešná doba sa vyznačuje výraznou dynamikou zmien, ktoré sú vo väčšine prípadov nepredvídateľné. Požiadavky spoločnosti sa rýchlo menia, a tým sa skracuje aj čas potrebný na adekvátnu prípravu na zmenu.

Školy sa pri riadení zmien spoliehajú na tzv. lídrov zmien. Líder zmeny je človek, ktorý zmenu vníma ako príležitosť, aktívne ju vyhľadáva a vie ju v správnom momente a na správ

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály