Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyberáme z archívu - Manažment školy v praxi č. 4/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

...a otvárame

„Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťaziť, len nikdy nestrať cit.“ Miroslav Žbirka (R.I.P.), Fair play

Dnešná doba nám prináša množstvo obáv. Častým problémom tímov nie sú konflikty, ale snaha ich nemať. Máme strach z kritiky, chceme sa vyhnúť úzkosti, nepríjemným predstavám konfrontácie, aj pocitu, že vyjadrením odlišnosti sa izolujeme v tíme. Mať pravdu a ostať s ňou sám, je náročnejšie, ako mýliť sa s ostatnými. V riadiacej pozícii je však dôležité odolávať strachu a mať zručnosti, ktoré nás s citom napätými vzťahmi prevedú. V prostredí školy, školského zariadenia je tém, ktoré vyvolávajú napätie veľa. Ponúkame ich aj v časopise Manažment školy v praxi č. 4.

Manažment školy v praxi č. 4/2021 - TU

Funkcia riaditeľa v sebe zahŕňa množstvo práv a povinností. Tieto práva a povinnosti, resp. kompetencie vykonáva riaditeľ na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. S tým úzko súvisí aj potreba poznať tieto predpisy, resp. v prípade potreby sa v nich rýchlo zorientovať a konať podľa nich. Pre jednoduchšiu aplikáciu všeobecne záväzných právnych predpisov sú často vydávané príslušnými orgánmi usmernenia, pokyny, či pomôcky pre aplikačnú prax. Téme sa v príspevku o druhoch právnych predpisov v školstve a ich záväznosti venuje Matej Drotár. 

V článku o stravovaní zamestnancov Ingrid Konečná Veverková upozorní manažment škôl a školských zariadení na ich oprávnenia a povinnosti pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov škôl a školských zariadení po 1. marci 2021, kedy nadobudla účinnosť novela zákona č. 311/20021 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Viktor Križo v pokračovaní príspevku s názvom Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania poukazuje na niektoré „netradičné“ aspekty inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa zväčša v publikáciách o inkluzívnom vzdelávaní nespomínajú.

Katarína Vančíková a Robet Sabo reflektujú skúsenosti škôl s prítomnosťou podporných tímov. Pozornosť upriamili na tvorbu podmienok pre prácu podporných tímov. Cieľom je pomenovať problémy praxe a predmetom záujmu sú zbrzďujúce činitele adaptácie tímov.

„Dispozíciu človeka ku kritickému mysleniu považujeme za nevyhnutný predpoklad tohto druhu myslenia.“ Martina Kosturková v článku o konceptualizácii kritického myslenia sa venuje spôsobilostiam potrebný na rozvoj intelektuálnych cností.

Hedviga Burínová v článku s názvom TQM – komplexné manažérstvo kvality v školskom prostredí popisuje vybrané systémy manažérstva kvality, ktoré sa po metodickej úprave môžu uplatňovať aj v školskom systéme.

Manažmentu riadenia zmien na príklade ponaučenia z bájok sa venuje Mária Nogová. Príbeh zmeny v školskom prostredí začína zlepšovaním zručností vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov a cieľ je jasný, vedieť predpovedať zmeny.

Reflektovať vnútorné psychické procesy, rozpoznávať spúšťače negatívnych emócií. Prehodnotiť vlastnú mocenskú pozíciu alebo sklon k poslušnosti a nedovoliť, aby nás sociálna rola definovala, je jedným z kľúčov ku konštruktívnemu uchopeniu moci, aj tej v školskom prostredí.

/redakcia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov