Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborné vzdelávanie a príprava pre školský rok 2020/21 - Informácia pre zamestnávateľov a školy

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania prináša informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu pre školský rok 2020/2021 aktualizovanú s účinnosťou od 17. 5. 2021.

Zamestnávateľ môže pokračovať v poskytovaní praktické vyučovanie tak ako doposiaľ aj od 17. 5. 2021.  Vzhľadom na to, že žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, všetky opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid19 týkajúce sa zamestnancov zamestnávateľa sa rovnako vzťahujú aj na žiaka, ktorý vykonáva praktické vyučovanie u zamestnávateľa v rámci svojej prípravy na povolanie. Ak odborné vzdelávanie a príprava podľa školského vzdelávacieho programu obsahuje aj kurz a kurz je súčasťou praktického vyučovania u zamestnávateľa, realizuje sa kurz pri dodržaní všetkých opatrení v zmysle rozhodnutí ÚVZ SR alebo RÚVZ. Zamestnávateľ môže výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy realizovať priamo za účasti žiaka.

Ukončovanie štúdia záverečnou skúškou v školskom roku 2020/2021 upravuje rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/11901:1-A1810 zo dňa 22.3.2021 vydané v súlade s § 150 ods. 8 Školského zákona. 

Zdroj, celé znenie informácie: http://dualnysystem.sk/wp-content/uploads/2021/05/Zaverecna-skuska-2021-info-pre-zamestnavatelov.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk