Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Záverečná skúška, absolventská skúška, záverečná pomaturitná skúška a celkové hodnotenie manuálnych zručností - termíny

Publikované: Autor/i: -

Termíny a organizáciu záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v riadnom termíne sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo potrebné stanoviť termíny v súlade s protipandemickými opatreniami vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Pandemickej komisie a epidemiologického konzília.

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Petícia rodičov a prepustenie učiteľa z dôvodu zníženia počtu žiakov A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Riaditeľ málotriednej základnej školy bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je obec, navrhol z dôvodu zníženia počtu žiakov a nedostatku finančných prostriedkov na prenesené kompetencie znížiť počet tried o 1 triedu a následne prepustiť 1 učiteľa. Rodičia žiakov spísali petíciu, v ktorej požadujú zachovať pôvodný počet tried. V prípade, že by to nebolo možné, žiadajú prepustiť iného učiteľa, ako navrhuje riaditeľ školy. Petíciu doručili riaditeľovi školy aj starostovi obce. Kto má petíciu riešiť? Je v súlade so zákonom, aby rodičia zasahovali do personálnych otázok školy?