Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 7-8/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Cesty a trasy

„Nekráčajte tam, kadiaľ vedie cesta. Vydajte sa tadiaľ, kam nič nevedie a nechajte za sebou trasu“ Ralph Waldo Emerson

V čase dovoleniek sa vydávame na cesty, plánujeme trasy, listujeme v ponukách. Hľadáme to, čo nám vie priniesť do života radosť a dokáže naplniť význam slova oddych. Pre každého z nás to môže byť niečo iné, pre niekoho cesta k moru, iný má v obľube hory a kopce, niekto si dopraje čas v záhrade a nájdu sa aj takí, ktorí pri jazere niekde na Slovensku si otvoria dobrú knihu a v myšlienkach sa prenesú do deja zaujímavého príbehu. Dej sa odohráva aj v našich školách, a preto v letnom dvojčísle ponúkame stále aktuálne témy.

Aké sú možnosti individuálne upraviť dochádzku žiaka do školy? Odpovede na túto otázku ponúkajú Viktor KrižoVladimír DočkalLegislatívny a metodický článok reaguje na dlhoročný legislatívny zmätok, ktorý panuje v praxi úpravy dochádzky žiakov z rôznych dôvodov počas povinnej školskej dochádzky.

Zdenka Matulová Juríková v príspevku s názvom „Kariérové stupne pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“ upozorní na zmenu v zaraďovaní do kariérových stupňov, ktorú prináša zákon č. 128/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z.

Na verejné obstarávanie v školách a školských zaradeniach sa pozrela Ingrid Konečná Veverková. Riaditeľom škôl a školských zariadení poskytne odpovede na najčastejšie otázky, ktoré ich zaujímajú, keď realizujú proces verejného obstarávania.

Michal Pankevič v svojom príspevku analyzuje vplyv stresu na osobnosť riaditeľa školy. Prezentuje charakteristiku osobnej záťaže, rôzne spôsoby zvládania stresu, pričom efektívne zvládanie stresu prezentuje pomocou etáp vyrovnávania sa s náročnou situáciou.

Prax v školách a školských zariadeniach čoraz viac prináša tému využitia mediácie. Dagmar Tragalová v článku „Proces a výsledok mediácie podľa zákona“ opisuje fázy mediačného procesu, ktoré pomôžu vedúcim zamestnancom získať predstavu o tomto spôsobe alternatívneho riešenia konfliktov.

Elena Skalská v pokračovaní príspevku „Návrhy efektívnej organizačnej štruktúry 2. prináša výber zaujímavostí z vypracovania dištančnej úlohy frekventantov funkčného vzdelávania v module „Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia.“

„Narušenie kohézie sociálnych skupín ako jeden z negatívnych dôsledkov COVID-19“ je názov článku Tatiany Sorokovej. V článku opisuje podstatu a charakteristiku sociálnej skupiny, definujeme školskú triedu ako malú sociálnu skupinu. Venujeme sa aj typom vodcovstva, spolupráce a normám v rámci sociálnej skupiny.

Letné mesiace už tradične v našich končinách patria chvíľam oddychu. Druhá svetová vojna však letné plány mladých ľudí výrazne menila. Možno to povedať aj o mladých mužoch, ktorí sa v Slovenskom národnom povstaní stali súčasťou Vysokoškolského strážneho oddielu. Téme sa venuje Adam Bielesz.

Milena Lipnická informuje o kľúčových oblastiach legislatívnych pravidiel v podpore ranej starostlivosti o dieťa v Slovenskej republike na troch úrovniach inštitúcií: rodiny, zariadení pre deti do troch rokov veku dieťaťa a materských škôl, a to aj v súvislosti s ochranou zdravia detí v nich.

Milí kolegovia, veríme, že čas strávený na letných dovolenkách ste si užili podľa vlastných predstáv tak, aby takto strávené chvíle sa mohli stať zdrojom energie a inšpirácie v novom školskom roku 2022/2023.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Manažment školy v praxi - PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR - časopis tlačená verzia


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov