Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Webinár - Rady školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa - 27. 6. 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Lektor: JUDr. Matej Drotár

Uzávierka prihlášok na webinár je 20. 6. 2024 (online - 13:00 - 16:00 hod.). Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky.

Po prijatí vašej prihlášky vám budú e-mailom zaslané pokyny na úhradu.

Komu je webinar určený?

Webinár je určený riaditeľom škôl a školských zariadení, uchádzačom o túto funkciu, predsedom a členom rád škôl, zriaďovateľom škôl a školských zariadení a delegovaným zástupcom zriaďovateľa v radách škôl, pedagogickým a odborným zamestnancom, rodičom, širšej verejnosti.

Aký je obsah webinára?

Obsahom webinára je postavenie rady školy, ustanovenie rady školy a členstvo v rade školy, kompetencie rady školy, činnosť rady školy, právna úprava výberového konania, úlohy zriaďovateľa a rady školy v procese výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

Aká je cena?

Cena (platí pre jedného účastníka) je 79,00 eur bez DPH, 94,80 eur s DPH.

PRIHLÁSENIE

Otázky a odpovede k téme v časti Riadenie školy - Rada školy 

Otvárame otázky a odpovede JUDr. Drotára k téme:

PRIHLÁSENIE

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov