Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Vzdelávacie poukazy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.

Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.poukazy.sk/.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk