Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výsledky externej časti maturitnej skúšky 2019

Kategória: Aktuality

V dňoch 12. – 15. marca 2019 sa konal riadny termín externej časti maturitnej skúšky pre 41 981 žiakov stredných škôl. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal 9. – 12. apríla 2019, sa zúčastnilo 90 žiakov. Na riadnom a náhradnom termíne sa zúčastnilo 1 796 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry bola 50,7 %, z maďarského jazyka a literatúry 59,9 %, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským) bola 52,8 %, z ukrajinského jazyka a literatúry bola 70,1 %, z matematiky 51,6 %, z anglického jazyka na úrovni B1 bola 51,2 %, na úrovni B2 bola 61,7 % a na úrovni C1 to bolo 62,3 %, z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 39,2 %, na úrovni B2 53,0 % a na úrovni C1 to bolo 59,1 %, z ruského jazykana úrovni B1 bola 43,4 %, na úrovni B2 51,3 % a na úrovni C1 to bolo 47,7 %, z francúzskeho jazyka na úrovni B2 bola 71,4 %, zo španielskeho jazyka na úrovni B1 bola 73,3 % a na úrovni B2 bola 66,7 %, z talianskeho jazyka na úrovni B1 bola 70,0 %. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/dl/4435/Prezentacia_MS-2019_final.pdf.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov