Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhlásenie Slovenskej komory učiteľov k opatreniam vlády zo dňa 24. 11. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov vníma prijaté opatrenia vlády zo dňa 24. 11. 2021 ako potrebné, ale nedostatočné z hľadiska ochrany zamestnancov škôl, školských zariadení, žiakov, študentov a ich rodín.

SKU považuje veto strany SaS za riskantný krok. Nesúhlasí s nerešpektovaním vedeckých autorít v konzíliu odborníkov, ktorí navrhovali prerušiť prezenčné vyučovanie. Učitelia po kontakte s pozitívnymi žiakmi pri dištančnom vzdelávaní naďalej ostávajú v škole a učia žiakov, ktorí sú v prezenčnej forme. Organizácia výchovno- vzdelávacieho procesu a jeho realizácia sú v týchto podmienkach veľmi náročné a vyčerpávajúce. Zabezpečenie prevádzky škôl, hlavne zastupovania za chorých kolegov, sa stáva neúnosné.  Slovenská komora učiteľov vyzýva ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby rešpektoval závery odborného konzília, týkajúce sa prevádzky škôl a školských zariadení a uviedol ich odporúčania k zastaveniu šírenia pandémie COVID-19 do praxe. Uvedené opatrenia majú smerovať k ochrane zdravia a životov zamestnancov, žiakov, študentov a ich rodinných príslušníkov.

Zdroj a celé znenie vyhlásenia: https://sku.sk/vyhlasenie-slovenskej-komory-ucitelov-k-opatreniam-vlady-zo-dna-24-11-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk