Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona - zákon č. 210/2018 Z. z.

Kategória: Aktuality

Zákon č. 210/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyšiel v Zbierke zákonov.

Zákon sa týka určovania počtu žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií a zamedzenia neodôvodneným rozdielom v počtoch žiakov v rámci regiónov. Rovnako sa mení súčasneá úprava experimentálneho overovania. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk