Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 9/ 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Dve cesty sa delili, ja išiel som tou, kde ich išlo menej predo mnou a potom bolo všetko iné. Robert Frost

Robert Frost, americký básnik, dramatik a vysokoškolský pedagóg, štvornásobný nositeľ Pulitzerovej ceny v básni Nezvolená cesta nás nabáda k odvahe, ale aj k múdremu zvažovaniu možností, ak stojíme na rázcestí. Akú cestu je dobré si zvoliť? Treba kráčať po vychodenom chodníku? Treba nabrať odvahu a začať vytvárať novú cestu, cestu zmeny? Naše rozhodnutie môže ovplyvniť náš život a v prípade vedúcich zamestnancov aj život ľudí v tíme, žiakov v škole. Aj pri tvorbe príspevkov septembrového čísla Manažmentu školy v praxi sme sa inšpirovali voľbou. Veríme, že správnou.

Manažment školy v praxi č. 9/2021

Ingrid Konečná Veverková sa v príspevku Spracovanie správ škôl a školských zariadení pozrela na povinnosť škôl a školských zariadení vypracovať správu o hospodárení školy a školského zariadenia a správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

V legislatívnych témach pokračuje aj Ľuboš Černý, ktorý v príspevku Legislatívne zmeny ovplyvňujúce regionálne školstvo sa venuje zmenám, ktoré ovplyvnia regionálne školstvo od 1. januára 2022. Zmeny sa dotýkajú viacerých právnych predpisov. Hlavnou zmenou bude vznik nového miestneho úradu v štátnej správe školstve.

Odpovede na proces nastavenia online výučby v školách z pohľadu práce s hlasom, tvárovou časťou, gestami, pohľadom do kamery nám prinesie psychologička, pedagogička, koučka mediálnej prezentácie a efektívnej komunikácie, trénerka mäkkých manažérskych zručností Zora Hudíková. 

Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa realizuje aj na stredných školách. Vlasta Kottesová nám v sérii príspevkov k tejto téme ponúkne odporúčania na základe dlhodobých skúseností z praxe. 

nových výzvach v oblasti výberu riaditeľov škôl píše Viktor Križo a Silvia Dončevová. Článok prináša aktuálny pohľad na výberové konania riaditeľov škôl na Slovensku prostredníctvom inovovaných interpretácií legislatívy a zistení vlastného prieskumu medzi obcami a mestami SR v súvislosti so skúmaním atraktivity riaditeľského povolania na Slovensku.

Hedviga Burínová sa v článku na pokračovanie venuje prokrastinácii a práci s časom. V prvej časti príspevku popisuje prokrastináciu, upozorní na jej nevýhody, ale aj výhody. Venuje sa časovému manažmentu z pohľadu vedúceho zamestnanca v školstve.

Tradične ponúkneme aj tému duševného zdravia, ktoré zahŕňa emočnú, psychologickú a sociálnu pohodu. V najnovšom príspevku Tatiany Sorokovej sa budeme venovať poruchám príjmu potravy. Liečba psychických porúch v detskom veku má mimoriadny význam. Mnohé z nich majú presah do dospelosti a dlhodobo ovplyvňujú osobný život.

Časť vzdelávania bude venovaná programu Erazmus. Katarína Janurová opíše program Erazmus+, ktorý v projektoch presadzuje inklúziu, digitalizáciu, udržateľný rozvoj a aktívnu participáciu mladých ľudí v programe.

Dve cesty. Zvoliť si niekedy tú menej konformnú prináša pozitívne zmeny, a to za predpokladu, že poznáme svoje silné aj slabé stránky, vieme definovať príležitosti a pomenovať ohrozenia.....a potom bude všetko iné. Veľa šťastia, trpezlivosti a odvahy voliť správne cesty prajeme v novom školskom roku.

/redakcia/

Manažment školy v praxi č. 9/2021

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov