Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zvýšenie dôchodku pracujúcim dôchodcom – do 31. marca 2018

Kategória: Aktuality

Starobný dôchodok bol zvýšený (valorizovaný) od 1. januára 2018 najmenej o pevnú sumu 8,40 eur. O zvýšení starobného dôchodku od 1. januára 2018 za obdobie dôchodkového poistenia získaného v roku 2017 počas poberania starobného dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa osobitným rozhodnutím.

Toto zvýšenie vykoná Sociálna poisťovňa tiež automaticky, bez žiadosti dôchodcu a na vykonanie tejto zmeny a vydanie rozhodnutia má zákonný termín do 31. marca 2018. 

Zdroj a ďalšie informácie:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov