Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o podrobnostiach o organizácii školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. - Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 163/2022 Z. z. 

Cieľom návrhu vyhlášky je zrušenie polročných prázdnin. Návrhom vyhlášky sa rušia polročné prázdniny, ktoré trvali jeden deň. Polročné prázdniny sa rušia najmä z dôvodu nadbytočnosti, vzhľadom na to, že trvanie polročných prázdnin neprináša žiadne pozitívne vplyvy na žiakov v školách. Z aplikačnej praxe vyplýva, že polročné prázdniny nepostačujú na ich regeneráciu a javia sa ako problematické, či už pre zamestnancov škôl alebo pre zákonných zástupcov žiakov.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov