Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov - vzdelávacie poukazy

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 105/2020 Z.z. 

Nariadením sa zabezpečí ponechanie objemu pridelených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie poskytovaného školami a školskými zariadeniami prostredníctvom vzdelávacích poukazov v prípade, že záujmové vzdelávanie sa neuskutoční v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku. V aktuálnom školskom roku to vzhľadom na prerušenie školského vyučovania v školách a prerušenie prevádzky školských zariadení v mnohých prípadoch nebude možné. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk