Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zdravšie stravovanie žiakov podporil rezort školstva sumou takmer 200 000 eur

Kategória: Aktuality

Spolu 30 projektov škôl z celého Slovenska získalo od Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančný príspevok v rámci rozvojového projektu Zdravie na tanieri 2018. Jeho cieľom je podporiť aktivity smerujúce k prevencii obezity a vytváraťvhodné prostredie pre správny pitný režim žiakov v školách. 

Najnižšia suma finančného príspevku bola 3 500 eur a najvyššia 10 000 eur. Výška spoluúčasti žiadateľa (na jednu školu) bola 10 % z poskytnutej výšky finančných prostriedkov. Medzi úspešnými žiadateľmi prevažujú základné školy (22 projektov), ktoré dopĺňa sedem stredných škôl a jedna spojená škola.

Najviac projektov budú realizovať školy v Nitrianskom kraji – desať. Päť žiadostí uspelo od škôl z Trnavského, Žilinského a Prešovského kraja. V Trenčianskom kraji schválila hodnotiaca komisia dva projekty a po jednom v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Zdroj a ďalšie inforácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov