Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - máj 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: au.vykazy.sk

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Školy s právnou subjektivitou do 24. 5. 2022 vytvoria protokol a odovzdajú ho zriaďovateľovi. Školy bez právnej subjektivity odovzdajú údaje zriaďovateľovi; údaje za školy bez právnej subjektivity zadávajú zriaďovatelia; do 24. 5. 2022 vytvoria protokol. Zriaďovatelia do 31. 5. 2022 vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na RÚŠS spolu s protokolmi za školy. RÚŠS do 8. 6. 2022 vytvoria protokol všetkých zriaďovateľov kraja a odovzdajú ho na MŠVVaŠ SR.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov