Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav organizuje 6. a 7. mája 2. ročník medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy. Ide o medzinárodné podujatie, zamerané na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín.

Konferencia je určená pre riaditeľov základných a stredných škôl, ďalších členov vedenia školy,  učiteľov cudzích jazykov v základných a stredných školách, CLIL učiteľov, učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a škôl s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, učiteľov jazykových škôl  ako aj  iných odborníkov, ktorí sa zaoberajú jazykovým vzdelávaním. Pracovné jazyky (v abecednom poradí):  angličtina, čeština, francúzština, nemčina, maďarčina, rómčina, ruština, slovenčina španielčina a taliančina.

Program: http://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/pozvanky%202019/program-konferencie_posledna-verzia.pdf

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.statpedu.sk/sk/aktuality/nova-web-stranka-33.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov