Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Suma minimálnej mzdy na rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 300/2018 Z. z.

Nariadením sa zvyšuje suma minimálnej mzdy o 8,33 % zo 480 eur na 520 eur mesačne a 2,989 eura za hodinu.

Navrhované zvýšenie sumy minimálnej mzdy je o 3,73 percentuálneho bodu vyššie, ako jej minimálny nárast podľa valorizačného mechanizmu v § 8 ods. 2 zákona. Navrhnutý rýchlejší rast sumy minimálnej mzdy ministerstvo považuje za zodpovedajúci priaznivému vývoju makroekonomickej situácie Slovenskej republiky.

Legislatívny proces vo vláde


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk