Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rezort školstva vyhlásil novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 - 31.01.2019 (minedu.sk).

Oprávnení žiadatelia:

  • gymnáziá v zmysle § 27 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • stredné športové školy – študijný odbor 7451 J športové gymnázium podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2019.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola škola zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR. Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje nepredstavujú 50 % a viac.

Ciel výzvy

  • zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách.

Uzávierky

  • Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 31.01.2019.
  • Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 28.02.2019.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2B9TT6c.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk