Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rada OZ PŠaV privítala ministerku školstva a expertov na vzdelávanie z Fínska

Kategória: Aktuality

22. marca 2018 sa uskutočnilo rokovanie rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

Rada zväzu prijala Vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii a hlavným požiadavkám zamestnancov školstvaNa rokovaní sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, veľvyslanec SR vo Fínsku Tibor Králik a členovia expertného tímu z Fínska, ktorí spolupracujú s ministerstvom pri snahe o implementáciu základných prvkov úspešného modelu fínskeho vzdelávacieho systému. Ministerka vysvetlila zámer zriadiť komoru učiteľov. Cieľom podľa jej slov je možnosť delegovať určité právomoci na takúto samosprávnu inštitúciu  a tak decentralizovať rozhodovanie o témach, ktoré si vedia  najlepšie upraviť učitelia sami. 

Ďalšími diskutovanými témami boli odborné/duálne vzdelávanie, kolaboratívne učenie, multidisciplinárne projekty žiakov, vyžívanie IKT a digitalizácia vzdelávacieho procesu, otvorená veda, učenie hrou, riadenie a financovanie školstva, šport, kultúra a mimoškolské aktivity, tvorba národného kurikula, vzdelávanie a príprava budúcich učiteľov, kontinuálne vzdelávanie, hodnotenie študentov, spolupráca medzi mestami, vzdelávacími inštitúciami a súkromnými spoločnosťami, inovatívne metódy vzdelávania, vzdelávanie znevýhodnených detí, atď.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rada-zvazu-privitala-ministerku-skolstva-a-expertov-na-vzdelavanie-z-finska.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov