Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príklady dobrej praxe - z archívu Didaktiky

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Vyberáme z archívu Didaktiky

Z archívu Didaktiky vyberáme aktivity zamerané na posilnenie sebauvedomovania a sebapoznania, aktivity zamerané na empatiu, post covidové aktivity na obnovenie triednej kultúry a posilnenie vzťahov, aktivity zamerané na sebapoznávanie v tíme, interaktívne aktivity v online priestore.

Autorkou príspevkov je Mgr. Soňa Koreňová. 

Aktivity zamerané na posilnenie sebauvedomenia a sebapoznania - Didaktika 5

Sebauvedomenie má dôležitý význam pre reguláciu správania. Poznať vlastnú minulosť do tej miery, aby sme chápali, ktoré normy sú súčasťou našej výbavy a prečo, vedieť, ktoré tradície máme v sebe ukotvené a v akej miere, môže byť kľúčové pre výber vhodnej reakcie, resp. pre schopnosť následnej sebakorekcie. Ak vieme identifikovať svoje silné aj slabé stránky, uvedomujeme si, akí sme, čo si prajeme, čo a prečo odmietame. Uvedomujeme si dôležitosť hodnôt v svojom živote, aj hranice, cez ktoré sa už preniesť nedokážeme.

Aktivity zamerané na sebapoznanie jednotlivcov, ich talentov, záujmov a motivácií môžu byť výborným pomocníkom v diverzných kolektívoch škôl.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/aktivity-zamerane-na-posilnenie-sebauvedomenia-a-sebapoznania.m-1171.html

Aktivity zamerané na empatiu - Didaktika 4

Každý z nás sa vo svojej práci stretol so žiakom či kolegom, ktorý bol v určitej chvíli zaplavený emóciami a zjavne ich nedokázal udržať na uzde (záchvat zúrivosti, zrútenie sa od bezmocnosti a pod.). Ak sa jednalo o situáciu, v ktorej sme cítili, že by sme sa zachovali úplne rovnako, pociťovali sme sympatiu. Ak bolo podnetom čosi, čo by v nás vyvolalo úplne inú reakciu, ale aj napriek tomu sme človeka dokázali pochopiť, prejavila sa naša empatia.

Empatia je dobrým nástrojom k tomu, aby sme druhým pomohli upokojiť sa v náročných situáciách.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/aktivity-zamerane-na-empatiu.m-1134.html

Post covidové aktivity na obnovenie triednej kultúry a posilnenie vzťahov - Didaktika 3

Po náročnom období zatvorenia škôl z dôvodu obáv zo šírenia vírusu sa školy pomaly otvárajú. Niektorým pedagógom priniesla dištančná forma vzdelávania nečakanú revíziu a modernizáciu metód. Pre množstvo žiakov návrat do škôl znamená stres. Úzkosť a strach sú obrannými reakciami na niečo ohrozujúce v okolí. Keď deti pociťujú úzkosť, ovplyvňuje to ich náladu a schopnosť koncentrovať sa na učenie. Môžu sa začať vyhýbať školským povinnostiam, chodeniu von, hovoreniu o škole, vyžadujú viac uistenia, nenachádzajú potešenie vo veciach, ktoré im predtým prinášali radosť. Deti, ktoré sa po dlhej dobe objavili v triede, si môžu prechádzať zložitým obdobím. Návrat im môžeme uľahčiť.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/post-covidove-aktivity-na-obnovenie-triednej-kultury-a-posilnenie-vztahov.m-1113.html

 Sebapoznávanie v tíme - Didaktika 2

Prečo sú tímy v niektorých zborovniach nevýkonné a nemotivované? Prečo sa boja na poradách vysloviť názor? Čo môže priniesť zásadnú zmenu v týchto a podobných situáciách? V zborovniach sa neraz opakuje tento scenár. Riaditeľka školy vedie poradu, snaží sa odovzdať čo najviac informácií týkajúcich sa organizácie školského roka. V jednej chvíli sa zastaví, pozrie sa na učiteľov a položí otázku: „Máte nejaké návrhy, vylepšenia, pripomienky?“ V miestnosti nastane hrobové ticho. Prechádza pohľadom z učiteľa na učiteľa, no v tej chvíli akoby tam nikto nebol. Napokon sa pozrie na učiteľku, o ktorej vie, že má vždy čo povedať. Ona sa ozve. Niektorí na ňu zlovestne pozrú, zvyšok učiteľov je zahľadených do pracovného stola, na hodiny, pozerá sa von oknom. Učiteľka dohovorí a riaditeľka sa obráti na zvyšok tímu s očakávaním, že sa ozve niekto ďalší. V miestnosti je opäť ticho ako pred maturitnou skúškou.

Tím, v ktorom panuje výkon a dobrá atmosféra, je snom každého riaditeľa. Pedagógovia túžia po vzájomnom rešpekte, podpore a pomoci. V úprimných rozhovoroch s učiteľmi sme narazili na dve hlavné príčiny, prečo to medzi nimi a kolegami nefunguje. Prvým dôvodom je, že v zborovniach panuje atmosféra strachu a nevraživosti a druhým je nedôvera.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/sebapoznavanie-v-time-mgr-sona-korenova.m-1084.html

Interaktívne aktivity v online priestore - Didaktika 1

Rok 2020 bol prelomový. Z dôvodu šírenia pandémie čelíme výzve, ako pokračovať vo vzdelávaní tak, aby obsah bol doručený adresátom čo najzaujímavejšie a najefektívnejšie. V prezenčnom vzdelávaní mnohí dôkladne plánujeme vyučovaciu hodinu. Premyslieť si stratégiu treba aj v prípade dištančnej formy vzdelávania.

Štúdiom dostupných materiálov sme vyhodnotili, že vyučujúci najčastejšie čelia problémom ako: oboznámiť účastníkov s témou tak, aby sa vyhli jednosmernej prednáške; upútať a udržať pozornosť účastníkov; facilitovať diskusiu; dať priestor na participáciu v skupinách. Pokúsme sa vyhnúť únave z online interakcie a urobme svoje hodiny zaujímavejšie. Zvoľme PARTICIPATÍVNY PRÍSTUP.

Viac: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/interaktivne-aktivity-v-online-priestore.m-1052.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk