Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prihlasovanie sa na Testovanie 9 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Prihlasovanie žiakov na riadny termín Testovania 9 2021 sa uskutoční v období od 9. do 30. novembra 2020.

Riadny termín Testovania 9 2021 sa uskutoční v dňoch:

  • 24. 3. 2021 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, resp.  maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
  • 25. 3. 2021 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z ukrajinského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

Náhradný termín testovania sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021.

Zber údajov zabezpečuje CVTI SR-ŠVŠ elektronickou formou prostredníctvom programu na stránke https://testovanie9.iedu.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021?componentId=1711


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov