Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opravný termín EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V zmysle Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, ktorým minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dopĺňa rozhodnutie zo dňa 4. januára 2021 môže OT EČ a PFIČ MS vykonať žiak, ktorý sa do 30. júna 2021 prihlási na vykonanie OT riaditeľovi školy, na ktorej konal maturitnú skúšku. EČ a PFIČ MS z CJ vykonať žiak, ktorý sa do 30. septembra 2020 prihlásil na maturitnú skúšku z povinného predmetu zo skupiny cudzí jazyk alebo z druhého vyučovacieho jazyka v triedach s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným alebo osemročným štúdiom a ktorý sa prihlási na vykonanie OT riaditeľovi školy, na ktorej konal maturitnú skúšku, do 30. júna 2021.

Termíny:

  • 3. – 8. september 2021 – opravný termín EČ a PFIČ MS 2021,
  • 6. september 2021 – EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na OT EČ a PFIČ MS a EČ a PFIČ MS z CJ bude prebiehať prostredníctvom IS EČ a PFIČ MS od 24. mája 2021 do 2. júla 2021 (do 12.00 h.). 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2020-2021?componentId=1701


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov