Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

MATURITA - termíny

Publikované: Autor/i: -

Termíny a organizácia internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo potrebné zrušiť písomnú formu internej časti maturitnej skúšky okrem opravnej skúšky v riadnom skúšobnom období školského roka 2020/2021 a určiť podmienky pre konanie príslušných častí a foriem maturitnej skúšky v súlade s protipandemickými opatreniami vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Pandemickej komisie a epidemiologického konzília.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky.

Usmernenie pre riaditeľov SŠ k podmienkam pre konanie opravnej MS v mieste určenom okresným úradom v sídle kraja: TU

Rozhodnutie ministra o jazykovej úrovni maturitnej skúšky z cudzieho jazyka s účinnosťou od 7. 5. 2021: TU

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk