Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú na dohodu o brigádnickej práci študentov, že ak si študent pri príjme do 200 eur neuplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, potom má povinnosť z dosiahnutého príjmu platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné poistenie 4% a invalidné poistenie 3%).

Poistné na dôchodkové poistenie za študenta do Sociálnej poisťovne neplatí zamestnávateľ iba vtedy, ak príjmy študenta mesačne nepresiahnu 200 eur a o výnimku z platenia poistného študent požiadal zamestnávateľa vopred pred uzavretím dohody – a to písomne čestným vyhlásením k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak však príjem z dohody o brigádnickej práci študenta presiahne hraničnú sumu 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade zaplatí len z prekročenej čiastky, ktoré zaňho odvedie tiež zamestnávateľ.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2rtA18v


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov