Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborný seminár Včielka – osobný tréner čítania

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav vás pozýva na odborný seminár Včielka – osobný tréner čítania, ktorý  vám bude prezentovať PaedDr. Renáta Wolfová, špeciálna pedagogička, lektorka vzdelávacích kurzov z Dyscentrum Praha.

Odborný seminár určený pedagógom prináša možnosť cielenej intervencie v prospech detí, špeciálnym pedagógom umožňuje supervidovať nácvik prebiehajúci v škole, aj v domácom prostredí. Pre žiakov s poruchami učenia a ich rodičov je ideálnym pomocníkom ako ich osobný tréner čítania, ktorý im zostaví individuálne cvičenia na pravidelné precvičovanie. Všetci registrovaní budú mať k dispozícii slovenskú Včielku  bezplatne na testovanie www.vcielka.online.

Seminár sa koná v dvoch termínoch: 24. apríla 2019 (streda) a 25. apríla 2019 (štvrtok).

Ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/pozvanky/vcielka-pozvanka.pdf

Zdroj: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pozvanky/odborny-seminar-vcielka.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk