Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 1/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V januárovom čísle časopisu Manažment školy v praxi reflektujeme potreby manažmentu, rozoberáme aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkame príspevky skúsených odborníkov v oblastiach legislatívy, vzdelávania, kultúry školy, financovania, prevencie, histórie školstva, súčasných trendov výchovy. 

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj - Štefan Bojnák

"Pri rozhodovaní sa dopúšťame mnohých chýb, ktoré vyplývajú z toho, že sa v danom momente nesprávame racionálne. Chyby vyplývajú aj z toho, že zle selektujeme informácie, resp. ich zle spracúvame, formulujeme rozhodnutia. Niektoré z omylov sa prejavujú aj v školskom prostredí."

Finančné predpisy pre školy a školské zariadenia - Ingrid Konečná Veverková  

"Vnútorné predpisy majú byť v škole zverejnené a s ich obsahom majú byť oboznámení všetci zamestnanci účtovnej jednotky."

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Miriam Niklová.

"Škola je po rodine sekundárnym výchovným a socializačným činiteľom. Triedna učiteľka sa často stáva tzv. suplujúcim rodičom."

Kariérna výchova a kariérne poradenstvo v školách a školských zariadeniach - Dagmar Hrašková.

"Výber odborného vzdelávania či špeciálne duálneho vzdelávania je zaťažený stereotypmi, ako aj absenciou informácií."

 „Učiteľ - nové trendy a výzvy“ - Erika Novotná

"Biznis sektor reaguje rýchlo a flexibilne na požiadavky zákazníkov, na dopyt na trhu a prináša originálne nápady a riešenia. To isté sa však nedá konštatovať o školskom prostredí. Súčasný školský systém nestíha pružne reagovať na meniaci sa svet, na novú generáciu detí a žiakov, ani na nové trendy vo vzdelávaní. Vo všeobecnosti len ťažkopádne opúšťa konzervatívne a transmisívne vyučovanie."

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov - Dagmar Tragalová a Dušana Bieleszová

"Správne zvolené preventívne alebo intervenčné nástroje v jednotlivej fáze konfliktu môžu konflikt upokojiť, resp. umožnia predísť jeho stupňovaniu. Ak konflikt pretrváva dlho, spôsobuje stres. Ten sa prejavuje prudkými alebo skleslými gestami, nepravidelným dýchaním zmenami farby pleti, napätím svalov, utiahnutosťou, netrpezlivosťou, poruchami imunitného systému, prechladnutím, vírusmi, problémami so srdcovo-cievnym systémom, kolísaním tlaku, zrýchľovaním pulzu, dýchavičnosťou."

Viac v časopise Manažment školy v praxi č. 1/2020


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov