Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks rokoval na pôde ministerstva školstva o inkluzívnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Za účasti komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, jeho nástupkyne vo funkcii Dunji Mijatović a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dnes na pôde rezortu uskutočnili rokovania venované inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na podmienky, ktoré slovenský vzdelávací systém dokáže deťom a žiakom s rôznorodými výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečiť. 

Štátny tajomník Peter Krajňák priblížil súčasný stav v oblasti diagnostiky detí zaraďovaných do špeciálnych škôl, nultých ročníkov na základných školách, ako aj o plánoch na zavedenie povinnej školskej dochádzky už pre 5-ročné deti v materských školách, čo by zlepšilo pripravenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na základnú školu.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/komisar-rady-europy-pre-ludske-prava-nils-muiznieks-rokoval-na-pode-ministerstva-skolstva-o-inkluzivnom-vzdelavani/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk