Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Generálna skúška inovovanej EČ MS zo SJSL

Kategória: Aktuality

10. apríla sa uskutoční Generálna skúška inovovanej formy EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Zúčastnia sa jej žiaci 3. ročníka stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. NÚCEM dodá zapojeným stredným školám výsledky ich žiakov 18. júna 2018. Účasť škôl a žiakov na tomto testovaní je dobrovoľná.

Z novely vyhlášky vyplýva, že maturanti budú v školskom roku 2018/2019 testovaní zo SJSL s využitím inovovaných testovacích nástrojov EČ MS. 

Test bude overovať aj komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením, s využitím zvukovej nahrávky, sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných v teste, podobne ako v cudzom jazyku.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk