Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

Kategória: Aktuality

Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru ZMOS a MŠVVaŠ SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou so zohľadňovaním trvalého bydliska zákonného zástupcu dieťaťa sa ZMOS obrátilo na Generálnu prokuratúru SR.

Generálna prokuratúra SR sa vyjadrila, že „orgány prokuratúry nepovažujú za diskriminačné, ak obce pri rozhodovaní vo veciach prijímania detí do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou si vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach upravia podmienky tak, že preferujú deti a rodičov s trvalým pobytom na území obce, ktorá zriadi materskú školu." ZMOS upozorňuje, že možnosť určovania rozdielnej výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zaniká na základe zákona č. 209/2019 Z. z. dňom 1. 1. 2021, kedy začína platiť zákonné pravidlo určovania tohto príspevku v rovnakej výške.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.zmos.sk/?id_menu=0&module_action__389861__id_ci=221913#m_389861


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov