Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dotácia na stravu od 1. septembra 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvr.gov.sk

Dotácia na stravu bude od 1. 9. poskytovaná na deti navštevujúce posledný ročník MŠ alebo ZŠ, na deti navštevujúce MŠ (vo veku od 2 – 5 rokov), ak žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, resp. ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a na deti navštevujúce MŠ, ak je v nej, okrem detí v poslednom ročníku, najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Ak žiadateľ, ktorému nebola do 31. 8. 2019 poskytnutá dotácia na stravu dieťaťa, ktoré navštevuje ZŠ, podá žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu do 10. 9. 2019, úrad poskytne preddavkovo do 25. 9. 2019 dotáciu na stravu na obdobie od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019. V rámci žiadosti o dotáciu na stravu sa uvedie len počet detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie na stravu.

Žiadateľ, ktorému bola do 31. 8. 2019 poskytnutá dotácia na stravu na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu v termíne do 10. 9. 2019 úradu len oznámi počet detí, na ktoré má byť poskytnutá dotácia na stravu na obdobie od 1. 9. do 31. 12. 2019.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2Vr2v06


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk