Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Rozhodnutie ministra – MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia s účinnosťou od 22. júna 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 22. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ a  obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách sa považuje za zachované, ak zriaďovateľ rozhodne o obnovení školského vyučovania v škole a zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka neprejaví záujem o jeho výchovu a vzdelávanie v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie. Ak zriaďovateľ nerozhodne o obnovení školského vyučovania v príslušnej škole, riaditeľškoly naďalej zabezpečí dištančné vzdelávanie pre jej žiakov v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/16654.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov