Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Archív - Manažment školy v praxi č. 2/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš a pekne zahoď všetky do studne a rovno z prvej várky, skús život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne.“ Milan Lasica

Text piesne Milana Lasicu s hudbou Jara Filipa z albumu Bolo nás jedenásť (1987) nás stále navádza žiť život bez klamstiev, hádok a klebiet. Pre školské prostredie to platí dvojnásobne. Dôležití dospelí, ktorí v tomto prostredí disponujú mocou, sú pre žiakov vzorom, a to nielen na vyučovacej hodine v triede, ale kedykoľvek, keď sa stávajú súčasťou deja vytvárajúceho príbeh žiaka. Počas dištančného vzdelávania to pedagógovia pocítili na vlastnej koži intenzívnejšie. Možná prítomnosť „divákov“ na online vzdelávaní priniesla so sebou aj väčšiu dávku sebareflexie. Druhé číslo časopisu Manažment školy v praxi ponúklo aj témy, ktoré nám pomohli zvládať náročné obdobie pandémie a pomohli nám napĺňať obsah citácie z úvodu.

 

Manažment školy v praxi č. 2/2021

Skúsenosť škôl s prítomnosťou podporných tímov opisujú Katarína Vančíková a Robert Sabo. Na základe výskumných dát indikujú problémy, ktoré môžu sťažiť adaptáciu podporných tímov na školách a ovplyvniť tak kvalitu ich práce.

♥ „Premena tradičnej školy na školu kritického myslenia a charakteru vyžaduje v prvom rade prijať myšlienku, že ide o veľmi náročnú úlohu,“ píše Martina Kosturková v príspevku s názvom Internalizácia – prvý krok riaditeľa k premene tradičnej školy na školu charakteru a kritického myslenia.

♥ Povinnosťou pedagogického, resp. odborného zamestnanca zaradeného do kariérového stupňa začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec, je absolvovať adaptačné vzdelávanie. Veľmi dôležitým článkom v tomto procese je riaditeľ školy. Jeho úlohou je vytvoriť také podmienky, aby sa zo začínajúceho učiteľa stal aktívny a tvorivý učiteľ. Téme sa venuje Andrea Bilšáková.

♥ Je veľmi dôležité vedieť nadobudnuté vzdelanie pedagogických zamestnancov uplatniť pri ich zaraďovaní do platových tried a je vhodné poznať nadväznosť právnych predpisov v tejto oblasti. Zmeny v časovom slede prijímaných a rušených zákonov rozoberá v článku Kvalifikačné skúšky, atestácie a ich náhrady Zdenka Matulová Juríková.

♥ Ingrid Konečná Veverková v príspevku o Finančnom výkazníctve škôl a školských zariadení ponúka aktuálne informácie dôležité pri zostavení účtovných a finančných výkazov, poskytuje vedeniu školy prehľad o veľmi dôležitej činnosti, ktorú v škole a školskom zariadení vykonávajú ekonomickí zamestnanci.

♥ Školy a školské zariadenia by nemali zabúdať na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia vo výchove a vzdelávaní. O závažnosti uvedenej problematiky svedčia aj medializované prípady z minulosti, ktoré prevažne skončili s negatívnymi dôsledkami pre školy, prípadne ich zamestnancov. Téme sa venuje  Matej Drotár.

♥ V čom sa skrýva psychologická moc riadenia? Môže sa zrkadliť v rovine Pygmalion a Golem efektov, ktoré majú veľký význam, najmä ak o ich sile riadiaci pracovník má vedomosti a má aj schopnosť ich v praktickej rovine implementovať do svojho štýlu riadenia. Tieto fenomény nám opíše Tatiana Soroková.

 „Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš a potom ich hoď z mosta do vody, bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.“ M. Lasica

/redakcia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov