Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 2/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Mať priateľov a byť jedným z nich

„Najlepším spôsobom ako mať priateľov, je byť jedným z nich.” Ralph Waldo Emerson

Náročná doba, ktorú zažívame, si pýta našu odolnosť. Zvládanie prekážok, prijímanie výziev a manažovanie zmien v pracovnom živote by nemalo stáť v ceste utužovaniu vzťahov v súkromnom živote. Mať priateľov, ktorým možno veriť, a ktorým sa možno zdôveriť, je darom aj prevenciou stresových situácií. Zavolajme priateľom a buďme jedným z nich. Pracovné veci pomôžeme zvládať aj my v redakcii. Napríklad príspevkami na aktuálne. Také ponúkame aj v 2. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Manažment školy v praxi č. 2/2022

Žaneta Surmajová v príspevku s názvom „Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch“ rozoberá aktuálne zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. po novele zákona.

Matej Drotár sa venuje téme zmien v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Aj keď sa bezúhonnosť stále preukazuje odpisom registra trestov, rozlišuje sa spôsob, akým sa zamestnávateľ dostane k informácii o bezúhonnosti konkrétneho zamestnanca.

Ingrid Konečná Veverková v príspevku o stravovaní zamestnancov v roku 2022 odpovie na najčastejšie otázky týkajúce sa práv a povinností škôl a školských zariadení ako zamestnávateľov po novele zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2022.

Vyrovnávanie sa so stratou a smrťou blízkeho človeka je náročnou udalosťou v živote každého, koho sa to týka. Tatiana Soroková v článku ponúka odpovede na to, ako takáto udalosť ovplyvňuje aj zapojenie sa do pracovného procesu v prípade pedagóga, resp. zapojenie sa do školského života žiaka.

Oľga Pivarníková v príspevku s názvom Individuálne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole ponúka kľúčové aplikačné informácie k úpravám vykonaným zákonom č. 273/2021 Z. z. v zákone č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

V treťom čísle príspevku Eleny Skalskej s názvom Vedenie tímu v škole alebo v školskom zariadení sprostredkúva autorka odpovede vedúcich zamestnancov na to, ako na vzťahy vplýva pandémia, ako dôležitá je komunikácia a líderstvo v tíme, v čom nám môže pomôcť koučing a poradenstvo v procese zmeny, prečo sa treba zamerať na sebapoznanie a v akej miere nám pomáha časový manažment.

Zákon o základnej úprave jednotného školstva z roku 1948 bol jedným z dôležitých nástrojov zmeny. Zo školstva po jeho prijatí mali vychádzať komunistickým myšlienkam a politickému systému oddaní ľudia. Téme sa venuje Adam Bielesz.

Zvládanie náročných životných situácií vo vedúcej pozícii zohráva významnú úlohu pri manažovaní tímu. Vie riaditeľ/ka školy, resp. školského zariadenia zvládnuť vlastnú vzťahovú krízu, napr. rozvod manželstva lepšie ako zamestnanec na inej pracovnej pozícii? Ovplyvní súkromný konflikt jeho/jej fungovanie na pracovisku? Téme sa venuje Bronislava Švehláková.

K tomu, aby sme dokázali pracovať naozaj efektívne, treba neustále obnovovať naše vnútorné zdroje. Niekomu pomáhajú prechádzky na čerstvom vzduchu, inému výdatný spánok, dobré jedlo, čítanie kníh, príp. čas strávený s dobrými priateľmi. Napíšme im, zavolajme, stretnime sa a zdieľajme s nimi to dobré, aj to zlé.

/redakcia/

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov