Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 1/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Obnova

Obnova síl, zdravia, kvality vzdelávania, pedagogického tímu, posilnenia dobrých vzťahov, motivácie, ale aj predplatného časopisu Manažment školy v praxi, Didaktika a portálu direktor.sk na rok 2024 – to všetko nám napadá pri tomto slove. Obnova môže byť povzbudením pre nás, pedagógov, manažment školy, aby sme sa nevzdávali a pokračovali v renovácii začatých zmien, aj keď to môže byť namáhavé a náročné. Obnoviť môžeme aj pracovné vzťahy, ktoré boli poznačené zlyhaniami a sklamaním. Môžeme sa snažiť obnoviť kvalitu nášho tímu, ak nám chýbajúce spôsobilosti nedovoľujú rozvíjať potenciál školy v súlade s našou koncepčnou víziou, a môžeme obnoviť aj naše voľnočasové záujmy. Striedanie práce a odpočinku je predsa súčasťou prevencie pred vyhorením.

Váš pretrvávajúci záujem obnovy predplatného časopisov a portálu je aj pre nás záväzkom a motiváciou držať ruku na tepe školského dňa. Inak tomu nebude ani v 1. čísle časopisu Manažment školy v praxi. Ponúkame v ňom ďalšie zaujímavé témy.

Zástupca riaditeľa školy – funkcia, ktorú v škole pozná každý zamestnanec. Matej Drotár v  príspevku objasní postavenie zástupcu riaditeľa školy, spôsob jeho ustanovenia do funkcie, jeho kompetencie, aj rozsah zastupovania. POZVÁNKA - WEBINÁR - 15. 2. 2023 - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z pohľadu riaditeľov škôl.

V tretej časti príspevku s názvom „Legislatívne zmeny vo vyhláškach od 1. septembra 2023“ autorka Renáta Považanová opisuje novelu vyhlášky o materskej škole, o zariadeniach poradenstva a prevencie a o pedagogickej dokumentácii. Článok je pokračovaním príspevku z Manažmentu školy v praxi č. 11/2023 a Manažmentu školy v praxi č. 12/2023.

Téme realizácie individuálneho vzdelávania v materskej škole sa venuje Simonetta Holešová. Článok je voľným pokračovaním témy „Individuálne vzdelávanie v materskej škole“ uverejnenej v Manažmente školy v praxi č. 12/2023.

Reflexiu vybranej oblasti stresu a súvisiacich aspektov vyplývajúcu z rozhovorov s učiteľmi na tému stresu v pedagogickej praxi sa venujú Erich Petlák a Dušana Bieleszová.

Sebaspochybňovanie a nedostatok sebadôvery je názov článku Michala Šafránka. Cieľom článku je vysvetliť, čo je Impostor syndróm, aké sú jeho príčiny, prejavy a dôsledky, a ako sa s ním možno vyrovnať. V texte ponúkame aj niekoľko tipov a stratégií, ako si zvýšiť sebavedomie a uznať svoje úspechy.

Zažiť si pocit bezpečia a dôvery v náhradnom priestore, ktorým škola v napätých rodinných situáciách často je, môže byť pre deti dôležité aj z hľadiska vytvárania ich sebaobrazu a sebahodnotenia. Pomôcť deťom zvládať zmeny v ich živote môže aj učiteľ, ak je informovaný. Téme úpravy rodičovských práv a povinností dohodou sa venuje Bronislava Švehláková.

Školstvu v rokoch 1939 až 1945 pod vedením Jozefa Siváka sa venuje Adam Bielesz. V rubrike Z histórie školstva rozoberá jeho päťročnú anabázu na ministerstve školstva a národnej osvety a zásadný odklon od dvadsaťročného vývoja slovenského školstva v prostredí Československej republiky.

Milí naši kolegovia, čitatelia, v novom roku prajeme veľa trpezlivosti pri prijímaní zmien, ktoré sú nevyhnutné, nech sa nám spoločne darí motivovať kolegov, žiakov, rozvíjať ich talenty a schopnosti, nech máme dostatok síl, motivácie a prostriedkov vytvárať im bezpečné a podporné prostredie, v ktorom môžu rásť. Prajeme veľa pekných chvíľ v povolaní, ktoré sa často stáva aj poslaním. Veríme, že sila múdrosti a láskavosti, ktorú v komunikácii s manažmentom škôl reflektujeme, sa prenesie aj do tímu a z neho aj žiakov, ktorých potrebujeme na ich ceste trpezlivo sprevádzať aj v roku 2024.

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov