Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019 Vydanie 12/2019

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Dátum: Autor/i: PaedDr. Veronika Vrabcová Rubrika: Informujeme

Postoj spoločnosti k jedincom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) sa vyvíjal. Rovnako idea inklúzie nie je v dejinách ľudstva nová. Celosvetovému trendu inkluzie predchádzal prístup integračný, integračnému separačný, separačnému segregačný a segregačnému prístup exkluzívny.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

 • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do špeciálnej školy

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Ľubica Jägrová

  Otázka: Do bežnej triedy klasickej málotriednej ZŠ je začlenený žiak so ŠVVP. K 30. 06. 2015 nezvládol nároky 2. ročníka. CPPPaP odporučilo žiaka  na základe posledného vyšetrenia preradiť do špeciálnej základnej školy. Matka s návrhom CPPPaP súhlasila. Musí málotriedna ZŠ vydať rozhodnutie o prijatí, neprijatí, resp. o zrušení prijatia? Aké doklady a dokumenty sú povinnou prílohou rozhodnutia riaditeľa školy?

 • Školská integrácia žiakov so ŠVVP a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: redakcia

  Metodický materiál Štátnej školskej inšpekcie definuje základné pojmy, práva a povinnosti žiaka a zákonného zástupcu, problematiku školskej integrácie, výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním, výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Komplexný materiál rozoberá tému toho, ako sa žiak stáva začleneným žiakom so ŠVVP v triede základnej školy, rozoberá problematiku špeciálnych tried v základnej škole, ako aj hodnotenie a klasifikáciu týchto žiakov. Venuje sa aj téme sociálneho poradenstva a prevencie (ssiba.sk). Výber dôležitých zmien v roku 2015 (z materiálu ŠSI). 

 • Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

  Publikované: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

  Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostatných žiakov v triede, že súťasťou ich kolektívu je dieťa so ŠVVP? Môže sa takéto dieťa zúčastniť školy v prírode? 

Súvisiace právne predpisy a komentáre

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk