Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Martina Sajková

Interný expert pre vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva, VÚDPaP

Počet článkov autora: 1


Rozvoj životných zručností ako dôležitá súčasť kariérovej výchovy

V príspevku ponúkame pohľad na tému rozvoja životných zručností z perspektívy kariérovej výchovy. Základné ponímanie zručností je v tomto kontexte predstavené podľa sociálnej úrovne, a teda smerom ku komu sa rozvoj určitej životnej zručnosti vzťah...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály