Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Vysoká citlivosť detí v školskom prostredí - odporúčania z praxe

Dátum: Rubrika: Inklúzia

Príspevok je voľným pokračovaním článku z Manažmentu školy v praxi č. 11/2023. Zaoberá sa témou vysokej citlivosti detí v školskom prostredí. V úvode predstavujeme výzvy spojené s ich tranzíciou z domáceho do školského prostredia. Prinášame pohľad na štyri kľúčové oblasti podpory vysoko citlivých detí vrátane argumentácie potreby rozvoja ich osobnosti v týchto oblastiach. Venujeme sa aj konkrétnym odporúčaniam z dobrej praxe a efektívnym spôsobom, ako môžeme podporiť optimálny rozvoj vysoko citlivých detí v školskom prostredí.

Pojem vysokej citlivosti či senzibility senzorického spracovania je na Slovensku stále pomerne neznámy, hoci sa týka relatívne vysokého percenta detí a žiakov v školskom prostredí. Vysoká citlivosť je osobnostná črta, ktorá sa vyskytuje približne u 20 % populácie. Túto tému predstavila v 90-tych rokoch minulého storočia americká klinická psychologička, doktorka Elaine Aron. Vzhľadom na vysokú prevalenciu populácie detí (a dospelých) s vysokou citlivosťou je dôležité téme venovať dostatočnú pozornosť, venovať sa jej osvete v školskom prostredí a normalizovať ju v našich podmienkach.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa v každej školskej triede nachádza aspoň jedno vysoko citlivé dieťa.

Vysoká citlivosť je charakteristická intenzívnejšou mierou vnímania a prežívania, ako aj hlbším spracovávaním zmyslových vnemov zahŕňajúcich napríklad zvuky, pachy, optické a hmatové podnety, teplo, chlad a iné. Vysoko citlivé deti majú bdelejší mozog, rýchlejšie u nich dochádza k prestimulovaniu a vzhľadom na zvýšenú percepciu okolitých vnemov reagujú na veľmi jemné vnemové nuansy.

Výzvy spojené s tranzíciou z domáceho do školského prostredia

V príspevku s názvom „Vysoká citlivosť detí v školskom prostredí“1 sme sa zmieňovali o tom, že akékoľvek obdobie spojené so zmenou familiárneho prostredia, na ktoré je vysoko citlivé dieťa zvyknuté, môže byť pre neho kritické a obzvlášť náročné. Je pravdepodobné, že si zmena spojená s tranzíciou do školského prostredia bude vyžadovať viac času na spracovanie a adaptáciu na nové prostredie.

Dlhé hodiny strávené mimo domáceho prostredia, nové vzťahové osoby, nové zvuky a hluky, krik a hlasný smiech, rušné prostredie školy, množstvo sociálnych interakcií, veľa neznámych pravidiel – toto všetko spôsobuje, že vysoko citlivé dieťa je zrazu vystavené nekončiacemu prílivu podnetov, na ktoré si musí zvyknúť. Túto nadbytočnú mieru podnetov sa nedá úplne eliminovať. Existuje však niekoľko krokov, ktorými citlivému dieťaťu môžeme zjednodušiť tento náročný proces tranzície.

K tomu, aby sa vysoko citlivé dieťa cítilo v školskom prostredí bezpečne, je dôležité vnímať a reflektovať jeho individuálne potreby a vytvoriť mu vhodné podmienky na rozvoj jeho potenciálu.

V súčasnosti je vytvorenie vhodných podmienok pre vysoko citlivé dieťa možné aj v rámci inklúzie prostredníctvom novo zavedených podporných opatrení, ktoré platia od 1. septembra 2023 [zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony]. Práve zámerom zavádzania podporných opatrení je plnohodnotné zapájanie detí alebo žiakov do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich potenciálu, a to bez potreby diagnostiky. Vysoká citlivosť nie je vedená v diagnostickom a štatistickom manuáli, nie je vedená ani v medzinárodnej klasifikácii ochorení, napriek tomu zahŕňa špecifiká osobnosti, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. S intenzívnymi fyzickými a psychickými vnemami sa vysoko citlivé dieťa dokáže lepšie vyrovnávať,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály