Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena času zo soboty na nedeľu

Kategória: Aktuality

V noci zo soboty na nedeľu sa mení letný čas na zimný. 

25. 10. 2020 o 3:00 hod. si posunieme čas na 2:00 hod. 

Striedanie letného a zimného času sa riadi rovnakými pravidlami v celej Európskej únii. Tie definuje smernica Európskej únie ešte z roku 2001, ktorá hovorí, že letný čas začína vždy poslednú marcovú sobotu, trvá sedem mesiacov a na normálny čas (zimný) sa mení poslednú októbrovú sobotu. Zmena letného na zimný a naopak by sa mala naposledy uskutočniť v roku 2021.

Zdroj: https://www.finance.sk/183038-striedanie-letneho-a-zimneho-casu/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk