Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zistenia z dotazníkového prieskumu o adaptácii žiakov na výchovno-vzdelávací proces po obnovení prezenčného vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

ŠŠI predkladá do pozornosti zistenia z online dotazníkov, ktoré sa týkali žiakov základných škôl. Dotazník bol zaslaný 251 riaditeľkám a riaditeľom ZŠ, avšak vo vymedzenom časovom období ho vyplnilo 192 riaditeliek a riaditeľov. Návratnosť dotazníkov tak dosiahla 76,5 %.

Kompletne spracované zistenia po jednotlivých oblastiach sú zverejnené v správe Zistenia z dotazníkového prieskumu v základných školách o adaptácii žiakov na výchovno-vzdelávací proces po obnovení prezenčného vzdelávania a o zmenách vo výchovno-vzdelávacom procese v poadaptačnom období v školskom roku 2020/2021. 

Zdroj: https://www.ssi.sk/2021/09/13/adaptacia-ziakov-zakladnych-skol-na-vychovno-vzdelavaci-proces-po-navrate-z-distancneho-vzdelavania-v-skolskom-roku-2020-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov