Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zber údajov o školách a maturantoch realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ MS a PFIČ MS. 

Prostredníctvom IS sa budú zbierať údaje o všetkých žiakoch maturujúcich z predmetov, ktoré majú EČ MS alebo PFIČ MS – vyučovacie jazyky, SJSL, cudzie jazyky, matematika vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. Elektronický formulár pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka bude sprístupnený pre školy od 1. októbra do 30. októbra 2020. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2020-2021?componentId=1701


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov