Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neodvádza

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami nemajú obce ani osoby vo volebných komisiách voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. 

Vyplatená odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m) zákona o dani z príjmov, ktoré zakladajú postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia. Obec teda tieto osoby z dôvodu vyplatenia odmeny neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a z vyplatenej odmeny neodvádza poistné na sociálne poistenie. Uvedené osoby ani obce nemajú voči Sociálnej poisťovni ani žiadne oznamovacie povinnosti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2PlCMWI


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov