Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Wellbeing ako kľúč k zlepšeniu výsledkov žiakov a kvality školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

V rámci realizácie projektu ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) sa Štátna školská inšpekcia zamerala na dve témy – wellbeing a autoevalvácia. 

Projekt realizovali v období, ktoré bolo silne poznačené dopadom dištančnej výučby súvisiacej s pandémiou Covid-19. Výsledky zistení poukazujú na negatívny dopad dištančnej výučby nielen na kvalitu vzdelávania, ale i prehĺbenie nerovností šancí na vzdelávanie. Súčasne odborníci v medzinárodnom kontexte upozorňujú na výrazný nárast psychických problémov žiakov. Situácia bola umocnená i vojnou na Ukrajine, v dôsledku čoho sa do na našich škôl dostávalo množstvo žiakov, ktorí sa museli vyrovnať s traumou z vojny. Školy neboli na uvedenú situáciu pripravené, a tak sa téma kultúry wellbeingu v školách dostala do popredia. Inšpirujúc sa príkladmi praxe v rámci job-shadovingu u partnerov z České školní inspekce a FINNEC-u vytvorila Štátna školská inšpekcia pre školy podporné materiály, ktorých ambíciou je pomôcť pri realizácii kultúry wellbeingu v škole.

Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí je prioritne určený pedagogickým a odborným zamestnancom na základných a stredných školách, ale aj ostatným, ktorí venujú svoju pozornosť skvalitneniu procesov v školách. Informácie sú využiteľné v materských školách, centrách voľného času, základných umeleckých školách, školských zariadeniach a pod. 

Zdroj: Wellbeing v školskom prostredí – Štátna školská inšpekcia (ssi.sk)


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov