Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávanie sa dospelosťou nekončí

Kategória: Aktuality

 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zisťoval v reprezentatívnom prieskume, akú formu absolvovali Slováci a Slovenky v ostatných 12 mesiacoch.

Najviac aktívni sú mladí ľudia do 24 rokov, z ktorých až 74 percent absolvovalo niektorú z uvedených foriem mu vzdelávania, či už ide o jazykové kurzy alebo aktivity v dobrovoľníctve (až 22,8 %). Viac ako polovica respondentov vo veku od 26 do 54 rokov uviedla účasť vo vzdelávaní primárne zameranom na zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti. Drastický prepad nastáva vo veku od 55 rokov, keď takmer 70 percent respondentov neabsolvovalo žiadnu formu vzdelávania.

Prieskum: https://mesiacvzdelavania.sk/2019/10/21/prieskum-na-temu-celozivotne-vzdelavania-preco-ano-preco-nie/

Zdroj a ďalšie informácie: https://pis.sk/clanok/18345/vzdelavanie_sa_dospelostou_nekonci.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk