Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávacie poukazy - termíny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Termíny:

  • Do 10. 9. 2021 - ZŠ, SŠ vrátane ŠŠ vydajú žiakom vzdelávacie poukazy.
  • Do 24. 9. 2021 - ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, ŠZ prijmú od žiakov VP.
  • Do 30. 9. 2021 - ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, ŠZ odošlú na server pomocou internetu informáciu o vydaných a prijatých VP a doručia zriaďovateľom protokol o odoslaných informáciách.
  • Do 7. 10. 2021 - Zriaďovatelia zhromaždia protokoly od škôl a školských zariadení. Odošlú na server informáciu o vydaných a prijatých VP a doručia na OÚ OŠ protokol o odoslaných informáciách.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.poukazy.sk/index1.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk