Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyzvanie národného projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ".

Cieľom vyzvania na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách (ďalej len "MŠ", "ZŠ", "SŠ"). Prijímateľom bude Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len "MPC"). Nový národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v MŠ, ZŠ, SŠ prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Projekt umožní zapojenie aj ďalších MŠ, ZŠ, SŠ, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, a to prostredníctvom výzvy, ktorú zverejní MPC.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-zverejnil-vyzvanie-narodneho-projektu-na-podporu-inkluzivneho-vzdelavania-na-skolach-ministerstvo-ulahcuje-sposob-na-ziskanie-asistenta-ucitela-pre-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk