Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva Slovenskej komory učiteľov k ochrane zdravia pri návrate žiakov do škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov zverejnila výzvu k ochrane zdravia pri návrate žiakov do škôl. Dôrazne žiada ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva, aby návrat do škôl a školských zariadení bol primárne zameraný na bezpečnosť všetkých účastníkov. 

"Slovenská komora učiteľov víta pripravovaný návrat žiakov do škôl a školských zariadení. So znepokojením však sledujeme snahu kompetentných, preniesť testovanie žiakov na zamestnancov škôl. Škola ako organizácia nie je zriadená za účelom poskytovania služby spojenej so zdravotníckymi úkonmi. Domnievame sa, že jej zamestnanci nemôžu takéto úkony legálne vykonávať bez toho, aby porušili zákony SR. Rovnako zamestnanci škôl a školských zariadení nemajú žiadnu právnu ochranu, pri prípadnom prenose nákazy pri testovaní, či manipulácii s biologicky kontaminovanou vzorkou. Zamestnanec školy nie je zákonným zástupcom žiaka, aby mohol asistovať žiakovi pri odbere biologickej vzorky.

Dôrazne žiadame ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva, aby návrat do škôl a školských zariadení bol primárne zameraný na bezpečnosť všetkých účastníkov. Pred nákazou sa snažíme chrániť v celej spoločnosti. Rovnako chráňme žiakov a pedagógov pri návrate k prezenčnej výučbe.

Slovenská komora učiteľov preto vyzýva:

  • Vládu SR, aby našla adekvátnu formu testovania žiakov, ktorá bude v súlade s poslaním školy a jej zamestnancov, v súlade so zákonmi o poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanov SR.
  • Zriaďovateľov škôl, aby postupovali ako orgány štátnej moci podľa platného znenia zákona. Aby zabezpečili na školách v ich pôsobnosti plnenie zákonných funkcií daných legislatívou.
  • Riaditeľov škôl, aby nežiadali od svojich zamestnancov práce, ktoré nemajú dohodnuté v pracovnej zmluve a práce, ktoré nesúvisia priamo s výchovou a vzdelávaním.
  • Zamestnancov škôl, aby rešpektovali svoje zaradenie podľa pracovnej zmluvy, aby rešpektovali zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku a vykonávali iba činnosti v súlade s pracovnou zmluvou a zákonmi SR.

Správna rada SKU"

Zdroj: https://sku.sk/vyzva-slovenskej-komory-ucitelov-k-ochrane-zdravia-pri-navrate-ziakov-do-skol/?fbclid=IwAR2skhlUFh9EveAa6Vir_bfLkAexWM_TxtG0MYafE47npkgC41RovAsYT-8


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov