Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva na spoluprácu: Vypracovanie štandardu kvality pre základné a stredné školy Škola bez nenávisti

Kategória: Aktuality

Slovenský inštitút mládeže ponúka spoluprácu 3 odborníkom/odborníčkam v oblasti rozvoja priateľského a demokratického školského prostredia v rámci prípravy a pilotného overenia „benchmarku“ Škola bez nenávisti. 

Zámerom aktivity je zabezpečiť udržateľnosť kampane Rady Európy „No Hate Speech” na Slovensku. 

Štandard kvality pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“ bude udeľovaný školám, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú: 

  • prevenciu šikany a kyberšikany,
  • prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi,
  • prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii žiakov voči iným osobám alebo skupinám osôb na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu,
  • vzájomný rešpekt v komunikácii,
  • rozvoj sociálnych zručností,
  • toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií,
  • rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru,
  • žiakov vo vyjadrovaní svojich potrieb alebo obáv spôsobom, ktorý rešpektuje city ostatných,
  • zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv,
  • zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu kohéziu, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzva-na-spolupracu-vypracovanie-standardu-kvality-pre-zakladne-a-stredne-skoly-skola-bez-nenav.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk