Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta hlavný školský inšpektor

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný školský inšpektor.

Žiadosti o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 12. októbra 2020. Do výberu budú zaradení uchádzači, ktorí v stanovenej lehote predložili všetky požadované doklady a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného školského inšpektora. Výber sa uskutoční dňa 16. októbra 2020 formou osobného pohovoru pred 5 člennou výberovou komisiou zriadenou ministrom, ktorá svoj návrh na základe výberu predloží ministrovi.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/17414.pdf

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov